Specializované oční ambulance s dlouholetou tradicí již od r. 1993. Každoročně se pasivně i aktivně účastníme řady odborných kongresů a vzdělávacích akcí u nás i ve světě a proto jsme také držiteli certifikátu celoživotního vzdělávání. Neustále zlepšujeme naše služby modernizací přístrojového vybavení. Touto cestou se snažíme našim pacientů poskytnout co nejkvalitnější zdravotní péči.

Našim cílem je kvalitně léčený a spokojený pacient.

 

MUDr. Taťána Kačmařová

MUDr. Taťána Kačmařová,

vedoucí lékař
 • Vystudovala Lékařskou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, promovala v roce 1986, atestovala z očního lékařství v r. 1991, licenci České lékařské komory získala v roce 1992 a současně i registraci nestátního zdravotnického zařízení.
 • Pracovala na očním oddělení v Opavě do roku 1992. Od ledna 1993 si zařídila privátní oční praxi v 1. poschodí na poliklinice v Hlučíně.
 • V roce 2003 po úspěšném výběrovém řízení rozšířila soukromou praxi o další oční ambulanci ve 3. patře polikliniky.
 • Pravidelně plní kredity Diplomu celoživotního vzdělávání a má specializovanou způsobilost v oboru ministerstva zdravotnictví. Absolvovala odborný kurz: základy aplikace kontaktních čoček Institutu THE VISION CARE. Zúčastnila se řady kongresů doma i v zahraničí – v Hong- Kongu, v Bostonu v USA , v Dilli v Indii, celosvětový glaukomový kongres Chicago USA …
 • Je členkou České lékařské komory, České oftalmologické společnost ČLS JEP, České glaukomové společnosti, České kontaktologické společnost, měsíčně přispívá do společnosti Světlo života…
 • Věnuje se ambulantní oftalmologii, problematice zeleného zákalu, aplikaci kontaktních čoček.
MUDr. Jiří Kačmař

MUDr. Jiří Kačmař,

lékař
 • Vystudoval Lékařskou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, promoval v roce 2013, atestoval v oboru očního lékařství v roce 2020.
 • Je držitelem certifikátu Celoživotního vzdělávání, aktivně se podílí na přednáškové činnosti.
 • Je členem České lékařské komory, České oftalmologické společnosti ČLS JEP, České glaukomové společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, ESCRS - European Society Of Cataract & Refractive Surgeons.
 • Věnuje se ambulantní oftalmologii, operativě katarakty a problematice zeleného zákalu.
 • Provádí přes 1000 nitroočních operací ročně.
MUDr. Veronika Tvrdá

MUDr. Veronika Tvrdá,

lékař
 • Absolvovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity s vyznamenáním, promovala v r. 2020.
 • Je členem České lékařské komory, České oftalmologické společnosti ČLS JEP a České glaukomové společnosti, ESCRS - European Society Of Cataract & Refractive Surgeons.
 • Je držitelem certifikátu Celoživotního vzdělávání, podílí se na přednáškové činnosti.
 • Věnuje se ambulantní oftalmologii, problematice zeleného zákalu a aplikaci kontaktních čoček.
 • T.č. v předatestační přípravě.
MUDr. Lenka Martynková

MUDr. Lenka Martynková,

lékař
 • Vystudovala 1. lékařskou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, promovala v r. 2010, atestovala z očního lékařství v r. 2015.
 • Pracovala na Oční klinice ve Fakultní nemocnici v Ostravě Porubě do r. 2015, absolvovala odbornou stáž v rohovkové poradně na Oční klinice 1. lékařské fakulty v Praze.
 • Je členem České lékařské komory.
 • Je držitelem certifikátu Celoživotního vzdělávání.
 • Věnuje se ambulantní oftalmologii, problematice zeleného zákalu a aplikaci kontaktních čoček.
Bc. Markéta Štefková

Bc. Markéta Štefková,

všeobecná sestra
 • Studovala střední zdravotnickou školu v Opavě obor Zdravotnický asistent.
 • Dále na Ostravské univerzitě v Ostravě vystudovala obor Zdravotně sociální pracovník.
 • Zajišťuje provoz ambulance, přijímání objednávek k očnímu vyšetření.
 • Připravuje pacienty k očnímu vyšetření.
Klára Mrovcová Zeissová

Klára Mrovcová Zeissová,

praktická sestra
 • Absolventka střední školy zakončené maturitní zkouškou a zdravotnického kurzu.
 • Zajišťuje provoz ambulance, přijímání objednávek k očnímu vyšetření.
 • Provádí perimetrické a OCT vyšetření.
 • Připravuje pacienty k očnímu vyšetření.
Nikola Thomasová

Nikola Thomasová,

praktická sestra
 • Studovala Střední zdravotnickou školu v Opavě, obor Zdravotnický asistent.
 • Zajišťuje provoz ambulance, přijímání objednávek k očnímu vyšetření.
 • Provádí perimetrické a OCT vyšetření.
 • Připravuje pacienty k očnímu vyšetření.
Alžběta Bláhová

Alžběta Bláhová,

všeobecná sestra
 • Studovala Střední zdravotnickou školu v Karviné, obor Zdravotnický asistent.
 • Zajišťuje provoz ambulance, přijímání objednávek k očnímu vyšetření.
 • Provádí perimetrické a OCT vyšetření.
 • Připravuje pacienty k očnímu vyšetření.